0753 040 000

Certificat Energetic

Certificatele energetice se eliberează beneficiarului în 24 de ore de la primirea documentelor solicitate.

Lista de preturi pentru auditarea energetica a cladirilor noi sau vechi

Apartamente

Tip Locuinta  Pret (RON)
Garsoniera 160 lei
Apartament 2 camere 200 lei
Apartament 3 camere 230 lei
Apartament 4 camere 260 lei

 

Case, Vile Individuale, Vile Cuplate (Duplex)

Suprafata totala construita desfasurata  Pret (RON)
sub 100 mp 300 lei
101 – 200 mp 300-400 lei
201 – 300 mp 400-500 lei

 

Pentru suprafete construite care depasesc 300 mp, prețul se va negocia în funcție de fiecare proiect în parte.

Acordăm discounturi în cazul lucrărilor ce vizează un număr mare de imobile şi pentru contractele de evaluări pe termen lung.

În cazul altor suprafeţe sau a clădirilor cu altă destinaţie, preţul certificatului energetic variază între 0,5 – 2 euro/mp. Dacă beneficiarul nu are documente privind construcţia clădirii, trebuie să permită auditorului să efectueze la faţa locului măsurători, inclusiv relevee. Preţul releveului se stabileşte în funcţie de complexitatea lucrării.

Documente necesare pentru obţinerea Certificatului de Performanţă Energetică

Apartamente

 • CI beneficiar
 • Act de proprietate
 • Planul de arhitectură al imobilului (planul/releveul din dosarul de cadastru)

Clădiri

 • Proiectul de arhitectură – planuri, secţiuni, faţade (plan de situaţie cu indicarea orientării construcţiei;
 • Memoriu de arhitectură, din care să reiasă materialele şi finisajele folosite;
 • Memoriu de instalaţii electrice, sanitare, încălzire, ventilaţie, climatizare;

Auditorul energetic va lua în considerare şi va nota următoarele informaţii tehnice

 • poziţionarea apartamentului în bloc (pe colţ, la parter, la ultimul etaj, pe partea de mijloc, lângă un gang, deasupra unui spaţiu comercial etc);
 • numărul de camere şi tipul acestora (living, sufragerie, bucătărie, băi, dormitoare, holuri, debarale, balcoane, etc);
 • anul de construcţie a blocului;
 • adresă (stradă, sector, bloc, scară, etaj, număr de apartament);
 • regimul de înălţime al clădirii (Subsol/Demisol+Parter+nr.etaje);
 • orientare cardinală apartament (N, S, NE etc.);
 • poze de faţade ale blocului, eventual terasă şi subsol (conducte);
 • tip utilităţi (încălzire centralizată, apă caldă menajeră, iluminat, ventilaţie mecanică, climatizare centralizată);
 • starea instalaţiilor din subsol, încălzirea casei scării, pereţi exteriori;
 • modelul tâmplăriei din apartament (ferestre, uşi exterioare) şi dimensiuni;
 • prezenţa contoarelor de apă caldă menajeră, starea ghenelor de ventilare din debarale, băi si bucătării;
 • existenţa robineţilor termostatici sau a repartitoarelor de costuri;
 • structura pereţilor exteriori (BCA, zidărie cărămidă, beton, beton + BCA, panouri tristrat etc), grosimea şi starea lor (tencuială căzută, igrasie, condens);
 • tip lămpi de iluminat, putere şi număr;
 • tip corpuri de încălzire (calorifere) şi vechimea lor;
 • înălţime nivel;
 • starea şi vechimea coloanelor de alimentare cu agent termic pentru încălzire;
 • starea terasei;
 • existenţa unui contor general de încălzire/apă caldă;

Certificatul Energetic

Conform Legii nr. 372/2005, Certificatul Energetic al unei clădiri, cunoscut şi sub denumirea de Certificat de Performanţă Energetică, este un document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanţa energetică a unui imobil.

Certificatul Energetic cuprinde valori de referinţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care permit clienţilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a unei clădiri.

Documentul include de asemenea soluţii de îmbunătăţire a performanţei energetice, menite să micşoreze cheltuielile.

Performanţa energetică reprezintă energia consumată sau estimată pentru utilizarea normală a clădirii şi include încălzirea, pregătirea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Performanta energetica se stabileşte conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici, care se calculează în funcţie de mai mulţi factori:

 • izolaţia termică
 • caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor
 • proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori
 • expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate
 • sursele proprii de producere a energiei
 • climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie

Certificatul cuprinde recomandări privind soluţiile de reabilitare energetică propuse de auditorul energetic, aferente elementelor de construcţii şi instalaţiilor.

Pentru reabilitarea energetică a unei cladiri, se oferă soluţii de termoizolare a pereţilor, subsolului şi terasei sau podului.

De asemenea, se recomandă soluţii de înlocuire a tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal cu tâmplărie eficientă din punct de vedere energetic.

Pentru instalaţii, sunt propuse alternative pentru reducerea cheltuielilor, dar care să asigure confortul termic, calitatea iluminatului şi a aerului interior.

Legislatie

 • Legea nr.159/2013 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.
 • Legea nr.372/2005 – privind performanţa energetică a clădirilor publicată în publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.1144 din 19.12.2005, intrată în vigoare în data de 1 ianuarie 2007.
 • Ordinul nr. 691 din 10 august 2007 – pentru aprobarea normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 695, valabil începând cu data de 12 octombrie 2007.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr.18/2009 – privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.
 • Ordinul nr.157/2007- pentru aprobarea reglementărilor tehnice privind metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor:
  Partea I “Anvelopa clădirii” MC 001/1-2006
  Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri” MC 001/2-2006
  Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă  a clădirii” MC 001/3-2006
 • Ordinul nr.1071/16.12.2009 al MDRL privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 157/2007 al MTCT pentru aprobarea reglementărilor tehnice legate de “Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 41 bis din 19 ianuarie 2010, ce cuprinde următoarele anexe:
  Partea I “Anvelopa clădirii” MC 001/1-2006
  Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri” MC 001/2-2006
  Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă  a clădirii” MC 001/3-2006
  Partea IV “Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor” MC 001/4-2009
  Partea V “Model certificat de performanţă energetică al apartamentului” MC 001/5-2009
 • Ordinul nr.1.217/2010 – al MDRL privind completarea anexei nr. 4 “Partea a IV-a Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009″ la Ordinul nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”.

Legea nr.10/1995 – privind calitatea în construcţii.

Prima Casa

În cadrul programului Prima Casa, certificatul de performanţă energetică este obligatoriu, fiind necesară anexarea lui în copie conformă cu originalul la dosarul care se înaintează către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

Locuinţele acceptate în program sunt cele care se încadrează într-una din clasele de eficienţă energetică A, B sau C.

În cadrul programului Prima Casă pot fi achiziţionate:

Locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.;

Locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.;

Locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.

De asemenea, prin programul Prima casă puteţi obţine un împrumut cu ajutorul căruia să vă construiţi propria locuinţă. Este vorba despre:

Locuinţe care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L.;

Locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, constituite de minimum 2 beneficiari. Condiţia obligatorie este ca cel puţin unul dintre ei să fie proprietarul terenului pe care se construieşte locuinţa colectivă.