0753 040 000

Creditul Ipotecar

Destinatie

Achizitionarea unui imobil, construirea unui imobil, finalizare sau extinderea unei constructii, amenajarea sau reamenajarea unui imobil

Valuta creditului
RON, EUR, CHF, USD

Valoarea maxima
In functie de capacitatea de rambursare a clientului

Procentul maxim de finantare
Pana la 100% din valoarea imobilului

Perioada de acordare
Intre 5 ani si 35 ani

Varsta
min. 20 ani – max. 65 ani la data scadenţei finale a creditului

Garantii
Ipoteca de rang I asupra imobilului achizitionat sau asupra altui imobil

 

Documente necesare

– act identitate (original)
– cerere de credit (original, formular tipizat al bancii creditoare)
– declaratia privind obligatiile de plata, litigiile cu tertii si relatiile de grup (original, formular tipizat al bancii creditoare)
– in cazul in care exista co-debitor, relatia acestuia cu solicitantul principal va fi dovedita prin prezentarea Certificatului de casatorie si/sau a Certificatului de nastere
– acte de proprietate pentru imobilul achizitionat sau pentru alt imobil adus in garantie (contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor etc.)
– intabularea imobilului adus in garantie
– documentatia cadastrala aferenta

 

Creditul ipotecar şi creditul imobiliar

Diferenta consta in modul de garantare al imprumutului: creditul ipotecar se garanteaza numai cu imobilul finantat (achizitionat sau care urmeaza sa fie construit), creditul imobiliar se poate garanta cu alte locuinte, depozite colaterale etc.
Cele mai multe institutii de credit nu mai fac insa o diferentiere clara intre cele doua tipuri de imprumut, permitand solicitantului sa garanteze creditul, fie ca este ipotecar sau imobiliar, cu locuinta finantata.

 

Venituri acceptate pentru creditele ipotecare

– venituri din salarii
– pensii
– drepturi de autor
– rente viagere
– dividende
– chirii
– activitati independente
– diurne personal navigant

 

Documente justificative pentru veniturile incasate

Pentru venituri din salarii (inclusiv provenind din Contracte de munca suplimentare)
– adeverinta de venit in original (formular tip al bancii creditoare)
– copie dupa cartea de munca, stampilata de angajator si certificata “conform cu originalul”

Pentru venituri incasate ca Persoana Fizica Autorizata
– document care atesta profesia/ statutul, inregistrat la autoritatea competenta (Registrul Cabinetelor Medicale, Barou etc)
– registru de incasari si plati pe anul in curs
– certificat fiscal care sa ateste care este venitul si impozitul aferent anului trecut sau Declaratia de venit global

Pentru venituri din pensii
– decizia de pensionare
– talon de pensie sau extras de cont care dovedeste incasarea pensiei (original)
In cazul pensiilor private
– contract de pensie privata incheiat cu compania de asigurari si dovada incasarii pensiei pe ultimele 2 luni
In cazul pensiilor primite din strainatate
– contractul/conventia de pensie (cu apostila pe documentul original), dovada incasarii pensiei pe ultimele 2 luni si traducerea legalizata a deciziei de pensionare

Pentru venituri din cesiunea drepturilor de autor
– contractul de cesiune a drepturilor de autor, inregistrat la Administratia Financiara
– adeverinta de venit de la compania cu care este incheiat Contractul de cesiune, precizand veniturile nete incasate in ultimele 6 luni

Pentru venituri din chirii
– contractul de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara

Pentru venituri din indemnizatii de conducere sau de cenzori
– decizia de numire sau Statutul companiei respective
– declaratia fiscala
– adeverinta de venit in original